Iste si spomeniete, ako ste https://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1cia s veľkou radosťou vyhľadávali vyvýšené miesta pre odpočinok. Ako ste následne mali z nich krásny výhľad do okolia. Mnohé z vás dokonca tieto miesta lákala k rôznym hrám, najmä zoskokom. Naozaj boli to krásne okamihy vašej mladosti. Síce ste zrejme niektorí z vás nemali prístup k výpočtovej technike, ale vadilo vám to alebo snáď v niečom chýbalo? Zrejme nie. Väčšinu, najmä staršiu generáciu v tom čase vôbec nenapadlo, že nejaký sálový počítač vôbec existuje. Až oveľa neskôr sa k nám začali dovážať osobné počítače, ale to by bola kapitola úplne o niečom inom. Väčšinu voľného času ste celkom iste trávili k rôznym hrám najmä vo vonkajšom prostredí. Kto mal šťastie, mohol cez letné prázdniny ku starej mame na vidiek. Domnievate sa, že súčasná generácia sa bez výpočtovej techniky nezaobíde? Môžete sa mýliť.

Súčasnosť

Mnoho detí súčasnej generácie by veľmi rado navštevovalo rôzne záujmové oddiely alebo kurzy. Lenže bohužiaľ. Mnoho rodičov si to po finančnej stránke nemôže dovoliť. Čo tak našim ratolestiam umožniť aspoň trochu radosti obstaraním niečoho praktického? Čo tak poschodova postel?